koszyk
Start Regulamin wsparcia projektu

Regulamin wsparcia projektu Narodowy Projekt Odbudowy przedwojennego polskiego samochodu PZInż 403 Lux-Sport

 1. W ramach Serwisu luxsport.org, Fundacja Luxsport, zwana dalej Fundacją udostępnia dla Użytkowników możliwość wsparcia finansowego Narodowego Projektu Odbudowy Luxsport 1936 oraz realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Wpłaty odbywają się na konto Fundacji Luxsport, bądź na konto pośrednika szybkich płatności internetowych, zwanego dalej Operatorem.
 3. Minimalna kwota wpłaty wynosi 1 PLN.
 4. Fundacja samodzielnie może określić progi wpłat dla danego projektu przez Wspierających.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w kwotach docelowych realizowanych projektów.
 6. Organizator upoważnia Operatora do przyjmowania w jego imieniu wpłat przekazywanych przez Wspierających na rzecz realizowanych projektów.
 7. Dla prawidłowej realizacji przekazania środków nie będą miały znaczenia ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w dyspozycji złożonej przez Wspierającego (inne niż numer rachunku). Dokonywany przez Wspierającego przelew Składki na Wirtualny Rachunek Operatora jest uznany za zrealizowany w momencie zaksięgowania środków na Rachunku należącym do Operatora. Operator nie odpowiada za nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub niezamierzonego błędnego podania przez Wspierającego numeru rachunku bankowego. Operator podejmuje działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w trybie i na zasadach określonych w art. 143a-143c UUP, w tym w szczególności dokonuje pisemnych zawiadomień, o których mowa w ww. przepisach.
 8. Operator za pośrednictwem Serwisu udostępnia dane Wspierających potrzebne do realizacji Umowy, tj. np. potrzebne do wysłania przedmiotów, które Organizator sprzedał Wspierającym (adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, numer rachunku bankowego). Zakres tych danych zależy od rodzaju Umowy. Organizator korzystając z tych danych może skontaktować się ze Wspierającym.
 9. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Luxsport, z siedzibą w Poznaniu, ul. Maltańska 1/1-070, 61-131 Poznań, KRS: 0000783544
 10. Po dokonaniu przelewu lub wpłaty poprzez Operatora, Wspierającemu nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty.
 11. Informacje dotyczące regulaminu oraz inne kontakt@luxsport.org

Wesprzyj Narodowy Projekt Odbudowy LS1936

Wesprzyj odbudowę

Gdzie można zobaczyć LS1936?

Galeria Malta
ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań
I piętro

+48 535 337 763 +48 535 337 763

Poniedziałek - sobota: 10:00 - 22:00
Niedziela handlowa: 10:00 - 20:00

Chcesz wesprzeć projekt? Masz pytania?

Wyślij wiadomość
REALIZACJA HESNA